Lo Spillo #694

“..saglie cu ‘mme e accumincia a cantà insieme e note che l’aria dà senza guardà tu continua a vulà mientre o viento ce porta là…”

Gigi D’Alessio e Noemi – “Cu ‘mmè”

foto by facebook

Impostazioni privacy